Смирнов Олексій Миколайович народився в 1955 року в м.Донецьку. У 1977 р він закінчив фізико-металургійний факультет Донецького національного університету, а потім пройшов шлях від інженера до закла-дме кафедрою «Металургія сталі» ДонНТУ.

Він є відомим і авторитетним ученим в галузі виробництва, позапічної обробки, розливання і затвердіння чавуну і сталі. Сукупність науково-дослідних робіт, виконаних під його керівництвом, представляє новий науковий напрям - створення теоретичних основ і нових високоефективних методів управління процесами затвердіння в умовах локальної нестаціонарної кристалізації і накладення віброімпульсних впливів низької частоти при отриманні високоякісних безперервнолитих заготовок, злитків і виливків. Проф. Смирнов А.Н. захистив кандидатську дисертацію в 1984 р, докторську в 1997 році, отримав звання доцента в 1991 р, а професора - у 2001 р. У 2002 році йому присвоєно звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розробка і реалізація енерго- і ресурсозберігаючих технологічних циклів виробництва конкурентоспроможної металопродукції на основі комплексу ківш-печей і машин безперервного розливання сталі». У 2008 р Указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 1988-1989 р.р. він пройшов 10-місячну наукове стажування на технолого-металургійному факультеті Бєлградського університету (Югославія) під керівництвом відомого вченого-теоретика проф. Л.Недельковіча. Наукова мета стажування - розвиток і поглиблення уявлень про процеси затвердіння металів і сплавів в умовах накладення віброімпульсних впливів. А.Н.Смірнов є зам. голови міжвідомчої науково-технічної ради з проблем позапічної обробки і безперервного розливання сталі НАН України, членом спеціалізованої докторської ради Д 11.052.01, членом секції ВАК України, членом секції «Металургія» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямком «Металургія», а також віце-президентом Української асоціації сталеплавильників. Він також є членом редколегій авторитетних науково-технічних журналів «Сталь» (Росія), «Електрометалургія» (Росія), «Металургійна і гірничорудна промисловість», «Процеси лиття» і зам. голови редколегії збірника наукових праць ДонНТУ. Він є одним з керівників наукового комітету з проведення міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в металургії стали: XXI століття», яка проводиться в м.Донецьку кожні два роки.

На підставі отриманих в ході досліджень результатів проф. Смирнов А.Н. опублікував понад 500 наукових праць, серед яких 12 монографій і навчальних посібників, 65 авторських свідоцтв і патентів, 2 наукових відкриття, а також десятки доповідей на престижних міжнародних симпозіумах і конференціях. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій і 1 докторська. Розуміючи найважливішу роль сучасної системи вищої освіти у формуванні нового покоління української інтелігенції, проф. Смирнов А.Н. приділяє велику увагу вдосконаленню системи підготовки фахівців і магістрів для чорної металургії України. Зокрема він розробив і впровадив в навчальний процес нові лекційні курси: «Безперервне розливання сталі», «Нові матеріали в металургії», «Стандартизація і сертифікація продукції». При безпосередньому керівництві та участі проф. Смирнова О.М. в останні роки реалізовано низку великих інвестиційних проектів з реконструкції та технологічної модернізації сталеплавильних цехів в Україні та Росії. Серед таких інноваційних проектів модернізація електросталеплавильного цеху ЗАТ «ММЗ« ІСТІЛ «Україна», конвертерного цеху ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», мартенівського цеху ВАТ «Виксунський металургійний завод», реструктуризація електросталеплавильного цеху ВАТ «Краматорський завод« Енергомаш-спецсталь »та ін. Також спільно з ВАТ «НКМЗ» створено базовий проект і технологічний супровід для високопродуктивної слябовой МБЛЗ, яка конкурентоспроможна з кращими європейськими зразками. Проект вже реалізований для конвертерного цеху ВАТ «Металургійний комбінат« Азовсталь »і ВАТ« Новолипецький металургійний комбінат ».

Графічна CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.