Положення про рецензування статей

Процедура рецензування поширюється на всі статті, представлені в редакцію. Метою огляду є сприяння ретельному відбору авторських рукописів для публікації і розробка конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на найбільш об'єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та дає вичерпний аналіз її сильних і слабких сторін. Тільки статті, які мають цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню поточних економічних проблем і завдань, приймаються до публікації.

Основною метою процедури рецензування є усунення випадків неякісної практики наукових досліджень і забезпечення координації та балансування інтересів авторів, читачів, редакції, рецензентів та установи, в якому проводилося дослідження.

Рецензування рукописів проводиться конфіденційно. Відправляючи рукопис до редакції журналу, автори довіряють редакції результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар'єра. Розголошення конфіденційності рецензії на рукопис порушує права автора. Редакція не повідомляє інформацію, що стосується рукопису (включаючи інформацію про її отриманні, утриманні, рецензування, критиці з боку рецензентів і остаточне думці), нікому, крім авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності може мати місце тільки у випадках твердження про недостовірність або фальсифікації матеріалу, у всіх інших випадках його збереження є обов'язковим.

Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання діючих в матеріалі стандартів лежить на автора. Відповідальність за перевірку фактів і даних, достовірність висновків і рекомендацій, а також науковий і практичний рівень статті лежить на автора і критиці.

     Відправлені матеріали оцінюються за такими критеріями:

 • Інформаційна і повнота назви статті та її анотація
 • Структура статті (Вимоги до статей)
 • Прозорість і доступність тексту для цільової аудиторії журналу
 • Повнота і актуальність бібліографічних описів цитованих джерел
 • Правильне виконання бібліографічного опису цитованих джерел
 • Відповідність правилам стилю
 • Відповідність правилам граматики
 • Актуальність та оригінальність статті
 • Наукова цінність досліджень
 • Ясність, правильність і прозорість у формулюванні цілей і завдань статті
 • Якість основних аргументів ідей, тез, положень і висновків статті
 • Рівень аргументації автора
 • Надійність і достовірність цитат і посилань
Графічна CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.