On the operational properties of rollers CCM

Шрифт:
259

Shapran L.
Ivanova L.,
Khit’ko A.,
Boitsov A.

https://doi.org
UDC 621.746.047:622.788

Summary:

Operational properties of casting bimetallic rollers of continuous casting machines are considered. It is established that the quality of steel billets was improved due to the stabilization of the interrolling distance along the technological length.

Keywords:

Casting bimetallic roller, steel, operation.

REFERENCES:

  1. Provedenie ispytanii s tsel’iu vyiavleniia prichin otkazov i razrabotka varianta podshipnikovogo uzla rolikov MNLZ, obespechivaiushchego rabotosposobnost’ v usloviiakh povyshennykh nagruzok i temperatur. Otchet o NIR. (1980). [Carrying out tests for the purpose of identifcation of causes of failures and development of option of bearing knot of CCM rollers providing serviceability in the conditions of the raised loadings and temperatures: Report on research and analysis]. Dnepr. metallurgich. in-t (DMetI). Rukovoditel’ G. F. Kravchenko, 082401, no. GR 80027756, Dnepr, 60 p. [in Russian].
  2. Issledovanie, razrabotka, izgotovlenie i ispytanie eksperimental’nykh bimetallicheskikh rolikov iz tsentrobezhnolitykh zagotovok s uprochnennym vnutrennim sloem: Otchet o NIR. (1988). [Research, development, production and test of the experimental bimetallic rollers from the centrifugal casting of billets with the strengthened inner layer: Report on research and analysis]. Dnepr. metallurgich. in-t (DMetI). Rukovoditel’ I. V. Adamov, K 522080007, no. GR 01870063718, Dnepr, 76 p. [in Russian].
  3. Shapran L. O. (2009). Rozrobka ta osvoennia tekhnologii vygotovlennia bimetalevykh vidtsentrovolytykh rolykiv mashyn bezperervnogo lyttia zagotovok [Design and development of manufacturing technology of bimetallic decentrality of CCM rollers]. Extended abstract of candidate’s thesis, 05.16.04, Nats. metalurg. akad. Ukrai’ny, Dnipro, 18 p. [in Ukrainian]