Influence of regulated cooling on quality of a rolling roll from chilled cast iron

Шрифт:
242

Khrychikov V.,
Belyi A.,
Ivanova L.,
Osipenko I.

https://doi.org
UDC 620.176.23

Summary:

It was established slight reduction in the number of cementite in the working layer of a roll and elevation of strength properties of its axial zone due to the form thermal insulation from the environment.

Keywords:

Rolling roll, cast iron, controlled cooling, microstructure, strength.

REFERENCES:

  1. Krivosheev A. E. (1957). Litye valki (teoreticheskie i tekhnologicheskie osnovy proizvodstva) [Cast rolls (theoretical and technological bases of production)]. Moscow: Metallurgizdat, 360 p. [in Russian].
  2. Khrychikov V. E., Meniailo E. V. (2015). Liteinoe proizvodstvo chernykh i tsvetnykh metallov: Ucheb. posobie. Izd. 2-oe, ispravlennoe i dopolnennoe [Foundry production of ferrous and non-ferrous metals: Studies. grant. 2-d ed., corrected and added]. Dnepr: NMetAU, 89 p. [in Russian].
  3. Repiakh S. I., Meniailo E. V., Proidak Yu. S., Khrychikov V. E. (2014). K voprosu obrazovaniia goriachikh treshchin v litykh izdeliiakh i svarnykh shvakh [To a question of formation of hot cracks in molded goods and joint welds]. Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost’, no. 3, pp. 37-41 [in Russian].
  4. Leibenzon V. O., Piliushchenko V. L., Kondratenko V. M., Khrychikov V. E., Nedop’okin F. V., Bilousov V. V., Dmytriev Yu. V. (2009). Tverdnennia metalіv і metalevykh kompozitsіi. Pіdruchnyk dlia VUZіv. Vydannia 2-e, dooprats’ovane [Solidifcation of metals and metal compositions. Textbook for high schools. 2-nd edition, revised]. Kyiv: Naukova dumka, 447 p. [in Ukrainian].
  5. Khrychikov V. E., Meniailo E. V., Mushenkov Yu. A., Yakimova D. V. (2012). Osobennosti protsessa obrazovaniia usadochnoi poristosti v bochke chugunnogo prokatnogo valka [Features of process of formation of shrinkage porosity in a flank of a сastiron rolling roll]. Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost’, no. 6, pp. 35-40 [in Russian].