Авторам МЛС

 • Тематика журналу
 • Подача рукописи до редакції журналу
 • Структура статті
 • Порядок оформлення статті

Важливо! На даний момент журнал "Метал і лиття України" зазнає реорганізацію. Ми міняємо підходи до сприйняття наукового журналу, створюємо новий сайт і хочемо стати краще, ніж раніше. І ваша думка нам вкрай важливо, якщо у вас є пропозиції щодо вмісту даної сторінки і необхідності надання додаткових відомостей на ній, то прохання повідомляти про це на адресу електронної пошти verzilovalex@gmail.com (в темі вказати - Пропозиції по сайту МЛУ). Ми будемо вам вдячні!

Тематика журналу

У журналі публікуються статті, що містять найбільш суттєві і нові наукові і прикладні результати досліджень, а також підсумки робіт проблемного характеру в області:

 • рудотермічних процесів;
 • виробництва чавуну і сталі;
 • доведення сталі в ковші;
 • розливання сталі в злитки;
 • процесів безперервного розливання сталі;
 • теплофізичних і фізико-хімічних процесів затвердіння металів і сплавів;
 • технологій виробництва і процесів розливання кольорових металів і сплавів;
 • спецелектрометалургії;
 • магніто-гідродинамічних процесів управління процесами розливання і затвердіння металів і сплавів;
 • процесів, технологій і матеріалів ливарного виробництва;
 • спеціальних методів лиття;
 • обробки металів тиском
 • експлуатації та проектування машин металургійного і ливарного виробництва;
 • вогнетривких матеріалів і виробів, використовуваних в металургії;
 • ресурсо- та енергозбереження на підприємствах металургійної галузі і в ливарних цехах.

В одному номері журналу може бути опубліковано не більше 1 статті 1 учасника. публікація матеріалів безкоштовна

Статтю, надану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів і інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Матеріали, які публікуються в журналі, відображають точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

Матеріали, опубліковані в журналі, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензування, яке здійснюють члени редакційної колегії журналу або фахівці відповідної галузі. Рецензування відбувається конфіденційно. У разі негативної рецензії або наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернена автору (ам) на доопрацювання. У разі, коли автор (и) не погоджується (ються) з думкою рецензента, за рішенням Редакційної колегії може бути вироблено додаткове незалежне рецензування. Після внесення авторами змін згідно із зауваженнями рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія має право на відмову публікації рукописів, які містять вже опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю журналу або матеріали досліджень, які виконані з порушенням етичних норм (наприклад, конфлікти між авторами або між авторами та організацією, плагіат і т. д.). Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати і скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Подача рукописи до редакції журналу

Рукопис статті подається в паперовому варіанті і в електронному вигляді. Електронний варіант статті повинен повністю відповідати паперовому варіанту. Рукопис повинен бути підписаний усіма співавторами або відповідальним автором. Матеріали для публікації необхідно подавати російською мовою у форматі, що підтримується Microsoft Word, розмір сторінки А4, книжкова орієнтація, шрифт - Arial 10, міжрядковий інтервал - 1,5. Поля: ліве - 3 см, праве - 1,5   см, верхнє і нижнє - 2 см. Обсяг статті - не більше 15 стор., Малюнків - не більше 10. Перелік джерел літератури - не менше 15. Назва статті виділяють напівжирним шрифтом , заголовки підрозділів - напівжирним шрифтом, курсивом.
E-mail: mlu@ptima.kiev.ua, lihoshva@ptima.kiev.ua
Тел. редакції: (044) 424-04-10.

До рукопису також необхідно докласти:

 1. Відомості про авторів - ПІБ повністю, вчений ступінь, звання, посаду, місце роботи, авторські ідентифікатори - ORCID, Researcher ID (якщо є), контактна інформація (адреса, телефон, e-mail). Відомості про авторів необхідно подавати на 3 мовах - російською, українською та англійською.
 2. Оригінали Рецензії, Угоди (підписана всіма співавторами, форму можна отримати в редакції журналу або на сайті журналу), висилаються за адресою: Україна, 03142, м Київ, бул. Вернадського, 34/1 ФТИМС НАН України (редакція МЛУ). 

Структура статті повинна включати такі необхідні елементи:

 1. Анотацію
 2. Вступ
 3. Постановку задачі
 4. Мета роботи
 5. Об'єкт і методику досліджень
 6. Результати досліджень
 7. Обговорення результатів
 8. Висновки і перспективи досліджень
 9. Список літератури

Анотації до статті українською, російською та англійською мовами з ключовими словами (не менше 6 слів) повинні бути розширеними - 1800 друкованих знаків, враховуючи пробіли. Анотація не повинна дублювати назву статті. З анотації повинна бути зрозуміла мета, методика, основні результати та висновки

Приклад:
Стаття присвячена висвітленню ... Для досягнення цієї мети застосований комплекс методів (методику) ... Завдяки вдалому алгоритму отримані вагомі результати, зокрема ... Це дозволило зробити ряд важливих практичних висновків ...
Ключевые слова ...

Список використаних літературних джерел необхідно   приводити в кінці статті.   Він повинен складатися з двох частин: Список літератури і References. Література оформлюється шрифтом Arial 9. Посилання нумеруються в порядку їх згадування в тексті, де вони позначаються порядковою цифрою у квадратних дужках (наприклад - [1]).
Список літератури - джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302 до: 2015: Бібліографічне ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

References - це список літератури англійською мовою, оформлений відповідно до міжнародних стилем оформлення наукових публікацій (стиль APA - American Psychological Association). Транслітерація необов'язкова, транслитерируется   назва видавництва і назва журналу, де опубліковано джерело (крім журналів, у яких є офіційна назва на англійській мові, тоді дається назва журналу в англійському перекладі). Приклади оформлення літератури можна знайти на сайті журналу в матеріалі «Доповнення до правил для авторів» ("Rules of references").

Посилання на джерела повинна бути не давніша робіт 5-річної давності і бажано, щоб вони були здійснені на англомовну версію (при її наявності) і були доступними (мали електронні версії, хоча б метадані). Відповідно, джерелами для посилань не можуть бути неопубліковані роботи - автореферати і дисертації, яких немає в мережі, а також закони, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, загальновідомі енциклопедії, словники, довідники (якщо дуже потрібно, це можуть бути примітки в тексті).

Вимоги до малюнків: малюнки, схеми, діаграми та інші графічні матеріали повинні бути чорно-білими, чіткими, контрастними (з дозволом як мінімум 300 dpi), зроблені окремими файлами зі стандартними графічними розширеннями jpeg або tiff, обов'язково мати номер і рисунком підпис (Arial 9, прямий). Все громіздкі написи на малюнку слід замінювати цифровими або літерними позначеннями, пояснення яких необхідно виносити в рисунком підпис.

Вимоги до малюнків: малюнки, схеми, діаграми та інші графічні матеріали повинні бути чорно-білими, чіткими, контрастними (з дозволом як мінімум 300 dpi), зроблені окремими файлами зі стандартними графічними розширеннями jpeg або tiff, обов'язково мати номер і рисунком підпис (Arial 9, прямий). Все громіздкі написи на малюнку слід замінювати цифровими або літерними позначеннями, пояснення яких необхідно виносити в рисунком підпис.

Вимоги до таблиць: таблиці повинні мати порядковий номер (Arial 10, курсив) і заголовок (Arial 10, п / ж), текст в таблиці (Arial 9, прямий), примітки до таблиць розміщуються безпосередньо під таблицею (Arial 8, курсивом). Якщо таблиця в тексті одна, порядковий номер не вказується.

Порядок оформлення статті (обов'язкові елементи):

 • УДК
 • Відомості про авторів російською мовою - ПІБ всіх авторів із зазначенням наукового ступеня, звання, посади, e-mail, авторських ідентифікаторів
 • Повна назва організацій, в яких працюють автори, місто, країна
 • Назва статті російською мовою
 • Анотація російською мовою
 • Ключові слова російською мовою
 • Текст статті (шрифт Arial 10, міжрядковий інтервал - 1,5; російські символи прямим шрифтом, англійські - курсивом, грецькі - прямим, Symbol,   12 (!!!)
 • Список літератури на мові оригіналу
 • Дата надходження статті до редакції журналу (Надійшла ...)
 • References
 • Дата надходження статті до редакції журналу (Received ...)
 • Відомості про авторів українською мовою - ПІБ всіх авторів із зазначенням наукового ступеня, звання, посади, e-mail, авторських ідентифікаторів
 • Повна назва організацій, в яких працюють автори, місто, країна
 • Назва статті українською мовою
 • Анотація українською мовою
 • Ключові слова українською мовою
 • Відомості про авторів англійською мовою - ПІБ всіх авторів із зазначенням наукового ступеня, звання, посади, e-mail, авторських ідентифікаторів
 • Повна назва організацій, в яких працюють автори, місто, країна
 • Назва статті англійською мовою
 • Анотація англійською мовою
 • Ключові слова англійською мовою
Графічна CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.