Захаращення горна доменної печі й способи його очищення

Шрифт:
40

https://doi.org/

Met. litʹe Ukr., 2021, Tom 29, №3, P. 15-20

В.С. Волошин1 , д-р техн. наук, проф., ректор, e-mail: rektor2591@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8423-2663

В.П. Руських1 , канд. техн. наук, доц., зав. кафедри, e-mail: russкih_v_p@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-9711-2599

Ю.В. Хавалиць1 , наук. співр., e-mail: uliya1981havalic@gmail.com

Д.С. Зотов2 , канд. техн. наук, директор з технології та якості, e-mail: dmitriy.zotov@metinvestholding.com, https://orcid.org/0000-0003-0684-5517

С.А. Каріков2 , начальник доменного цеху, e-mail: sergeykarikov@metinvestholding.com, https://orcid.org/0000-0001-7311-7267

Р.Ю. Кірсанов2 , начальник аглодоменного відділу, e-mail: roman.kirsanov@metinvestholding.com, https://orcid.org/0000-0001-9247-2475

1 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Маріуполь, Україна)

2 Приватне акціонерне товариство «Металургійний комбінат «Азовсталь» (Маріуполь, Україна)

Надійшла 26.06.2021

УДК 669.162.26

Проведено аналіз методів контролю стану робочого обсягу горна доменної печі, розроблено раціональну технологію промивань периферії й усього обсягу горна в умовах роботи доменних печей з подачею в горн пиловугільного палива. Проаналізовано способи діагностики стану робочого обсягу горна доменної печі, запропоновано методи визначення наявності захаращення горна, установлено ознаки стійкого захаращення горна, що вимагають вживання спеціальних заходів для його очищення. Як правило, промивання доменних печей, у тому числі й промивання горна, здійснюють завантаженням у доменні печі спеціальних промивних матеріалів. Такі способи промивання вимагають додаткових розрахунків з коригування витрати флюсу, маси коксу в подачу, очікуваного хімічного складу чавуну та ін. Розроблено теоретичні обґрунтування можливості промивання периферії горна без завантаження в доменну піч промивних матеріалів, шляхом зменшення витрат кисню дуття на окиснення вуглеводеньвміщуючих домішок. Проведено критичний аналіз використовуваних способів промивання периферії й повного обсягу горна доменної печі, запропоновано раціональний спосіб здійснення цих операцій, що не порушує рівного ходу доменної печі й без завантаження в доменну піч промивних матеріалів. Метод актуальний для умов роботи доменних цехів металургійних підприємств України, що не мають у достатній кількості промивних матеріалів власного виробництва. Виконано розрахунки ефективності використання застосовуваних і пропонованого способів промивання горна доменної печі. Для умов роботи доменних печей металургійних підприємств України раціональним способом промивання периферії горна є спосіб, заснований на зміні кількості пиловугільного палива, що вдувається в піч в період випуску рідких продуктів плавки.

Ключові слова: доменна піч, робочий обсяг горна, промивання горна, вуглеводеньвміщуючі домішки, пиловугільне паливо, продукти плавки, окиснення елементів чавуну, виробництво чавуну

Література

1. Лялюк В.П. Современные проблемы технологии доменной плавки. Днепропетровск: «Пороги», 1999. 162 с.

2. Литвиненко В.И., Лаврентьев М.Л., Бердник А.А. Загромождения горна доменной печи. Сталь. 1966. № 2. С. 113–116.

3. Каменев Р.Д., Боклан Б.В., Лялюк В.П. и др. Математическая модель накопления и истечения продуктов плавки из доменной печи. Известия вузов. Черная металлургия. 1986. № 3. С. 12–15.

4. Готлиб А.Д. Доменный процесс. Изд. 2. М.: Металлургия, 1966. 504 с.

5. А. с. № 1216199, СССР. МКП С21B 3/00. Способ подачи восстановительных добавок в доменную печь / И.Т. Хомич, И.Г. Товаровский, В.И. Бондаренко и др. 1986.

6. А. с. № 1528793, СССР. Способ промывки горна доменной печи / В.П. Лялюк, А.А. Шидловский, И.И. Дышлевич. Кл. С 21 в 3/00. 1989.

7. А. с. № 1404524, СССР. МКП С21B 3/00. Способ промывки горна доменной печи, работающей с подачей восстановительных добавок / И.Г. Товаровский, В.П. Лялюк, В.Н. Хомич и др. 1988