Українському гранульованому магнію – п’ятдесят років

Шрифт:
190

https://doi.org/10.15407/steelcast2021.04.029

Met. litʹe Ukr., 2021, Tom 29, №4, P. 29-35

І.А. Бараннік1 , канд. техн. наук, пров. наук. співр., лауреат державної премії УРСР, засл. винахідник УРСР, кращий винахідник кольорової металургії, e-mail: ludmila.ukraine@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-6879-0609
Ю.І. Савенець2 , техн. директор, e-mail: y.savenets@onvi.net.ua, https://orcid.org/0000-0001-8675-6324

1 ПАТ «Інститут титану» (Запоріжжя, Україна)
2 ТОВ «ОНВІ» (Житомир, Україна)

Надійшла 22.10.2021

УДК 669.721(477) У 45

Гранульований магній – матеріал, промислове виробництво якого вперше розпочато в Україні на початку 70-х років минулого сторіччя. Протягом минулих 50 років неодноразово було доведено його ефективність в якості основного реагента-десульфуратора доменного чавуну, не тільки в колишньому СРСР, але і в ряді закордонних країн. Основні організації-виробники гранульованого магнію та його ефективного використання в якості реагента-десульфуратора: ПАТ «Інститут титану» (м. Запоріжжя) та Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (м. Дніпро) за участі підприємств м. Запоріжжя, Калуша та Солікамська. Розроблений і впроваджений у м. Калуш процес дозволив отримувати гранульований магній із рідкого металу в окисній (повітря) атмосфері відцентровим розбризкуванням, що зробило подрібнений магній вибухобезпечним реагентом і дозволило його використовувати в чистому вигляді, на відміну від порошкового. Знайшов гранульований магній ефективне використання й у інших галузях промисловості: хімії, машинобудуванні (високоміцний чавун) та нафтовидобуванні. В США подібний матеріал почали виробляти на 6–8 років пізніше. Вперше за кордоном українську технологію десульфурації чавуну гранульованим магнієм було використано в Фінляндії, куди гранульований магній постачався з Калуського магнієвого заводу. У 2000–2012 рр. ПАТ «Інститут титану» та Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України разом із спільною українсько-китайською компанією «Десмаг» розповсюдили українську технологію десульфурації чавуну гранульованим магнієм в Китаї – країні з найбільшим у світі виробництвом чавуну та сталі. Житомирська фірма ТОВ «ОНВІ» продовжує виробництво та постачання гранул із скрапу магнієвих сплавів на комбінат «Азовсталь», де з 1977 р. діє відділення десульфурації чавуну з української технології (одна з перших розробок Інституту чорної металургії та ПрАТ «МК «Азовсталь»). В ряді наукових публікацій технологія десульфурації чавуну гранульованим магнієм або магнієвим сплавом визнана найбільш ефективною серед інших відомих технологій десульфурації.

Ключові слова: магній гранульований, сплав магнієвий гранульований, десульфурація чавуну, Інститут титану, «Азовсталь», Інститут чорної металургії, фірма «ОНВІ», скрап магнію, металургія Китаю.

Література

1. Баранник И.А., Комелин И.М., Савенец Ю.И. История и перспективы производства гранулированного магния. Цветные металлы. 2008. № 3. C. 66–71.
2. Баранник И.А., Богданов А.П., Сергеев Ю.А. Получение гранул магния методом разбрызгивания жидкого металла центробежной силой. Цветные металлы. 1976. № 4. C. 66–69.
3. Воронова Н.А. Десульфурация чугуна магнием. Москва: Металлургия, 1980. 240 с.
4. Баранник И.А. Гранулированный магний – лучший реагент для внепечной десульфурации чугуна. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2005. № 2. С. 109–110.
5. Ващенко К.П. Софрони Л. Магниевый чугун. Москва: Машгиз, 1960. 488 с.
6. Гловацкий А.Б. Внедоменная десульфурация чугуна. Москва: Металлургия, 1986. 96 с.
7. Патент США № 3080228. The Process for the production cast iron; заяв. 03.08.1960; опуб. 05.03.1963.
8. Evans Th.R. The magnesium injection process for ductile iron. Mod. Cast. 1966. Vol. 50. № 2. P. 43–45.
9. Баранник И.А., Полоус В.А., Трухин А.Ф. Промышленная установка для получения гранулированного магния в окислительной атмосфере. Технология легких сплавов. Москва: ВИЛС. 1981. № 3. C. 55–57.
10. Олишевец В.А., Пугин В.С., Баранник И.А. и др. Пожаро- и взрывобезопасность гранулированного магния в условиях производства. Экспресс-информация. Раздел: Металлургия цветных металлов. ЦНИИ экономики и информации Минцветметалл СССР. Выпуск 1. Москва, 1981. 29 с.
11. А. с. СССР № 263401. Способ получения гранулированного магния и сплавов на его основе / Баранник И.А., Бойко Ю.Н., Бородин В.И. и др. БИ, 1970. № 7.
12. А. с. СССР № 384423. Способ получения гранулированного магния и сплавов на его основе / Баранник И.А., Белкин Г.И., Бородин В.И. и др. БИ, 1978. № 30.
13. Патент США № 3881913. Method of producing granules of magnesium and its alloys. Publ. 06.05.1975.
14. Патент США № 3969104. Granules of magnesium and its alloys. Pub.13.07.1976.
15. Патент США № 4059372. Plant for producing metallic pellets from salt-added magnesium or alloys thereof. Pub. 22.11.1977.
16. Пограничная Р.М., Нерубащенко В.В., Гончарова В.П. Определение активного магния в гранулированном магнии. Заводская лаборатория. 1971. № 5. С. 537.
17. Сергеев Ю.А., Баранник И. А. Прибор для определения содержания игловидных частиц в гранулированном магнии. Заводская лаборатория. 1975. № 4. С. 455–456.
18. Smillie A.M., Huber R.A. Operating Experience at Youngstown Steel with Injected Salt Coated Magnesium Granules for External Desulfurization of Hot Metal. Iron and Steelmaker. 1979. Vol. 6. № 6. P. 20–28.
19. Kendrick V.C., Smillie A.M., Deeter R.E., Brown W.A. Angular injection of magnesium granules for external desulfurization … In Proc. 40th World Magnesium Conf. Toronto, 12–15 June, 1983, Dayton, Ohio. P. 91–104.
20. Патент США № 4186000. Salt-coated magnesium granules; заяв. 25.08.1978; опубл. 21.01.1980.
21. Патент США № 4384887. Process of making salt-coated magnesium granules; заяв. 24.05.1983.
22. Баранник И.А., Свиридов Д.Е. Переработка скрапа магниевых сплавов в гранулированный магний для десульфурации чугуна. Цветные металлы. 2010. № 5. С. 113–118.
23. Баранник И.А., Полоус В.А., Трухин А.Ф. Получение гранулированного магния из вторичных магниевых сплавов. Цветные металлы.1981. № 10. С. 84–85.
24. Вергун А.С. Внепечная десульфурация чугуна гранулированным магнием из сплава МА9Ц6. В сб. Магниевые сплавы для современной техники. Москва: Наука, 1992. С. 175–177.
25. Кремнев-Хазанов Л.А., Кошелев В.И., Шувалов М.Г. и др. Получение отливок из высокопрочного чугуна при модифицировании в форме гранулированным магнием. Литейное производство. 1984. № 5. С. 11–12.
26. Шевченко А.Ф., Двоскин Б.В., Ткач Н.Т. и др. Модифицирование чугуна методом вдувания в чугун в 30-т ковшах для отливки листопрокатных валков. Теория и практика металлургии. 1999. № 4. С. 33–34.
27. Сборщик А.М., Курганов В.А., Бычков Ю.Б. и др. Доменный чугун с шаровидным графитом для крупных отливок. Москва: Машиностроение, 1995. 129 с.
28. Мустафин Г.Г., Глебина Л.А., Баранник И.А. Оксидированный гранулированный магний для термохимической обработки призабойной зоны пласта. Нефтепромысловое дело. 1981. № 1. С. 19–21.
29. Клоков Б.А., Соболевский М.В., Сахиев А.С. и др. В сб. Непрерывные процессы синтеза магнийорганических соединений и магнийорганического синтеза кремнийорганических мономеров. Москва: НИИТЭХИМ, 1984. 32 с.
30. Александров В.А., Башмаков А.М., Большаков В.И. и др. Совершенствование и промышленное применение украинской технологии десульфурации чугуна вдуванием гранулированного магния. В сб. научных трудов. Запорожье: ЗГИА. 2006. Вып. 14. С. 55–62.
31. Шевченко А.Ф., Большаков В.И., Башмаков А.М. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах. НПП Издательство «Наукова думка» НАН Украины, 2011. 207 с.
32. Шевченко А.Ф., Двоскин Б.В., Вергун А.С. и др. Применение технологии десульфурации чугуна чистым гранулированным магнием на Уханьском меткомбинате. Сталь. 2002. № 4. С. 46–48.
33. Большаков В.И., Шевченко А.Ф., Башмаков А.М. и др. Новый комплекс десульфурации чугуна магнием с высокой интенсивностью вдувания на сталеплавильном заводе № 2 корпорации СSC, Тайвань. Бюллетень «Черная металлургия». 2013. № 4. С. 29–34.
34. Шевченко А.Ф., Александров В.А., Баранник И.А. и др. Теоретические основы и технологические преимущества десульфурации чугуна гранулированным магнием без кальцийсодержащих добавок. В сб. трудов 6-го Международного симпозиума по десульфурации чугуна и стали. Магдебург, Германия, 2000. С. 12–19.
35. Дюдкин Д.А., Кисиленко В.В. Производство стали. Т. 2. Внепечная обработка жидкого чугуна. Москва: Теплотехника, 2008. 400 с.
36. Большаков В.И., Шевченко А.Ф., Александров В.А. и др. Создание и промышленное применение современных аппаратурно-технологических комплексов десульфурации чугуна на металлургических комбинатах Китая. Металлургическая и горнорудная промышленность. 2004. № 4. С. 6–10.