Технологічна пластичність металу недеформованих безперервнолитих трубних заготовок

Шрифт:
105

https://doi.org/10.15407/steelcast2021.01.014

Met. litʹe Ukr., 2021, Tom 29, №1, P. 14-19

Л.В. Опришко, зав. відділенням «Матеріалознавства, експертизи та технології виробництва труб та виробів з чорних і кольорових металів та 
сплавів», зав. лабораторією «Матеріалознавства та технології виробництва труб та виробів для теплової і атомної енергетики», e-mail: liudmila.opryshko@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-5444-311X 
Т.В. Головняк, зав. сектору «Експертних досліджень металопродукції з чорних і кольорових металів та сплавів», e-mail: tatyana.golovniak@gmail.comhttps://orcid.org/0000-0002-8853-7034

Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади»(ДП «НДТІ»), Дніпро, Україна

Надійшла 01.12.2020

УДК 621.774.4:669 147

В статті наведено результати досліджень технологічної пластичності (здібності до гарячого деформування) металу недеформованих безперервнолитих трубних заготовок (БЛЗ) з вуглецевих марок сталі виробництва ВАТ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ». Технологічну пластичність безперервнолитих заготовок досліджували шляхом проведення випробувань на гаряче скручування в інтервалі температур від 1100 до 1250 °С на обладнані ДП «НДТІ». Випробуванням на гаряче скручування піддавали БЛЗ, які мають різну макрокристалічну будову. Визначено температурні інтервали максимальної пластичності металу з вуглецевих марок сталі. Досліджено розподіл показників випробувань на гаряче скручування (число скручувань до руйнування та зусилля скручування) по перетину БЛЗ. Виявлено вплив макрокристалічної будови на поведінку металу БЛЗ в процесі випробувань на гаряче скручування.
Результати досліджень мають важливе наукове та практичне значення в умовах все більш широкого застосування БЛЗ для виробництва труб різного призначення. Вперше отримано результати досліджень технологічної пластичності металу недеформованих безперервнолитих заготовок з вуглецевих марок сталі з різною макрокристалічної будовою, які дозволять рекомендувати оптимальні температури нагріву вихідних БЛЗ перед гарячою прокаткою. Нагрів безперервнолитих заготовок за оптимальних температур, з розрахунком їх фактичної макрокристалічної будови, дозволить збільшити пластичність і зменшити спротив деформуванню металу цих заготовок в процесі прошивки і мінімізувати утворення дефектів поверхні труб, які виготовлені з БЛЗ.
Результати досліджень також послужать підставою для удосконалення технології виготовлення БЛЗ на ВАТ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» з метою отримання макрокристалічної будови металу заготовок, яка забезпечить задовільний рівень технологічної пластичності, а також – більш рівномірний розподіл пластичних властивостей по перетину БЛЗ.

Ключові слова: Недеформована безперервнолита трубна заготовка, макрокристалічна будова, стовпчасті кристали, рівноосні розорієнтовані кристали, технологічна пластичність, випробування на гаряче скручування, кількість скручувань до руйнування, зусилля скручування. 

Література

1. Потапов И.Н., Коликов А.П., Данченко В.Н. и др. Технология производства труб. М.: Металлургия, 1994. 528 с.
2. Шевакин Ю.Ф. Обработка металлов давлением. М.: Интермет Инжиниринг, 2005. 496 с.
3. Осадчий В.Я., Вавилин А.С., Зимовец В.Г. Технология и оборудование трубного производства. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 608 с.
4. Чикалов С.Г. Производство бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки. Волгоград: Комитет по печати и информации, 1999. 416 с.
5. Голубчик Р.М., Меркулов Д.В. Режимы прошивки заготовок. Теория и практика металлургии. 2006. № 6. С. 105–111.
6. Черных И.Н., Струин Д.О., Шкуратов Е.А. Определение технологических факторов прокатки, способствующих возникновению дефектов поверхности на трубах. Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». 2018. Т. 18. № 3. С. 51–59.
7. Гуляев Г.И., Правосудович В.В., Кашакашвили Г.В. Атлас дефектов стальных горячекатаных бесшовных труб. Тбилиси: Сакартвело, 1991. 152 c.
8. Правосудович В.В., Сокуренко В.П., Данченко В.Н. и др. Дефекты стальных слитков и проката. М.: Интермет Инжиниринг, 2006. 384 с.
9. Мочалов Н.А., Галкин А.М., Мочалов С.Н., Парфенов Д.Ю. Пластометрические исследования металлов. М.: Интермет Инжиниринг, 2003. 318 с.
10. Голубчик Р.М. Определение системы использования ресурса пластических свойств при горячей обработке давлением. Металлы. 1998. № 6. С. 44–47.
11. Темлянцев М.В., Стариков В.С., Семахин В.В. и др. Анализ особенностей температурных режимов нагрева непрерывнолитых и катаныхстальных заготовок. Известия вузов. Черная металлургия. 2004. № 10. С. 46–47.
12. Минаев А.А., Захур М., Коновалов Ю.В. Специфика использования катаной и непрерывнолитой заготовки для производства труб.Производство проката. 2005. № 4. С. 29–37.
13. Темлянцев М.В., Стариков В.С., Колотов Е.А. и др. Рациональный выбор режима нагрева стальных слябов под прокатку. Известия вузов.Черная металлургия. 2001. № 2. С. 55–58.
14. Журавлев Б.К., Лоскутов Д.Р., Громов В.Е. Пластичность малолегированных и нержавеющих марок стали. Известия вузов. Черная металлургия. 1997. № 6. С. 51–54.
15. Опрышко Л.В., Головняк Т.В. Качество металла котельной трубной заготовки производства ПАО «Днепровский металлургический комбинат».Метал та лиття України. 2019. № 10–12. С. 47–55.DOI: https://doi.org/10.15407/steelcast2019.10.047
16. Попандопуло И.К., Михневич Ю.Ф. Непрерывная разливка стали. М.: Металлургия, 1990. 296 с.
17. Опрышко Л.В. Макроструктура непрерывнолитых заготовок для производства котельных труб. Метал та лиття України. 2012. № 5. С. 15–19.
18. Смирнов А.Н., Пилюшенко В.Л., Минаев А.А. и др. Процессы непрерывной разливки. Монография. Донецк: ДонНТУ, 2002. 536 с.