Сучасні технологічні побудови для виробництва прокату з міді та її сплавів на базі концепції мікрометалургійних заводів

Шрифт:
30

https://doi.org/

Met. litʹe Ukr., 2020, Tom 28, №4, P. 42-46

О.М. Смірнов, д-р техн. наук, проф., зав. відділу, e-mail: stalevoz@i.ua, https://orcid.org/0000-0001-5247-3908
А.В. Нарівський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, директор, e-mail: opprs@ptima.kiev.ua,https://orcid.org/0000-0002-1596-6401
О.П. Верзілов, канд. техн. наук, ст. наук. співр., e-mail: verzilovalex@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0463-5006
Ю.О. Смірнов, канд. екон. наук, доц., пров. інженер, e-mail: smirnoff.yuriy@gmail.com
А.Ю. Семенко, канд. техн. наук, наук. співр., e-mail: semenko.au@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0448-1636

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (Київ, Україна)

Надійшла 07.12.2020

УДК 669.2/.8:546.56:669.013.5

Показано причини низької ефективності металургійних заводів з обробки кольорових металів (ОКМ), слабкі сторони технологічних побудов на базі концепції металургійних міні-заводів і конкурентні переваги виробництв на базі концепції мікро-заводів. Розглянуто процеси зменшення виробничих потужностей у нових заводах кольорової металургії.
Детально розглянуто процеси «Conform» та «UPCAST» з точки зору їх технологічної побудови, переваг та можливостей використання цих процесів в умовах вітчизняного виробництва міді.
В статті відзначено, що різке зниження внутрішнього споживання продукції з міді та її сплавів, обумовлене кризою минулого століття, спровокувало зниження ломозбору і, як наслідок, зниження спреду на лом, підвищило ціни на внутрішньому ринку металобрухту в Україні і Росії практично до світових. Це в свою чергу обумовило тенденцію суттєвого зниження прибутковості міні-заводів. Галузі промисловості, що динамічно розвиваються, постійно підвищують вимоги до якості прокату з міді та її сплавів. Така тенденція змушує виробників віддавати перевагу міді електролітичного рафінування в якості сировини.
Сформовані тенденції зростання цін на мідний брухт, зростаючі вимоги до якості продукції з боку споживачів, доступність обладнання китайських виробників для нових технологічних побудов і зниження обсягів споживання створюють передумови для будівництва ефективних мікро-металургійних заводів з обсягами виробництва 3–5 тис. тонн на рік, орієнтованих на регіонального споживача, і використовують в якості сировини або загальнодоступну катодну мідь, або литу заготовку, що виробляється на установках «UPCAST». Такі побудови мають порівняно із заводами ОКМ на порядок менші накладні витрати, коротший технологічний ланцюг, що визначає малий термін виробництва і більш високі показники якості продукції, що випускається.

Ключові слова: мікро-металургійний завод, обробка кольорових металів, мідь, прокат, «Conform», «UPCAST».

Література

1. Савенков Ю.Д., Дубоделов В.И., Шпаковский В.А., Кожанов В.А., Штепан Е.В. Рафинированная медь Украины. Донецк:
Издательство, 2008. 176 с.
2. Райков Ю.Н., Ашихмин Г.В., Полухин В.П., Гуляев А.С. Медные сплавы. Марки, свойства, применение: Справочник /
под общей ред. Ю.Н. Райкова. М.: ОАО «Институт Цветметобработка», 2011. 456 с.
3. Горохов Ю.В., Шеркунов В.Г., Довженко Н.Н. и др. Основы проектирования непрерывного прессования металлов:
монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 224 с.
4. Райков Ю.Н., Кручер Г.Н. Мировая медная промышленность. Компании, технологии, оборудование: Справочник. М.:
ОАО «Институт Цветметобработка», 2012. 256 с.
5. Смирнов А.Н., Шутов И.В., Спиридонов Д.В., Куберский С.В. Конкурентоспособность микро металлургических заво-
дов: Технологические аспекты. Сб. науч. тр. Алчевск: ДГТУ. 2011. Вып. 34. С. 112–121.
6. Кожанов В.А., Чернобаев В.М., Попов В.А. Обновление и перспективы развития металлургии вторичных цветных ме-
таллов Украины. Рынок вторичных металлов. 2006. № 4. С. 44–48.
7. Смірнов О.М., Верзілов О.П., Смірнов Ю.О. Металургійні міні-заводи: конкурентоспроможність та перспективи розвит-
ку. Метал та лиття України. 2020. № 2. С. 34–40. DOI: https://doi.org/10.15407/steelcast2020.02.034