Пріоритизація технологічних рішень для модернізації вітчизняної металургійної промисловості

Шрифт:
278

Шатоха В. І.,
Cеменко С. О

Національна металургійна академія України, Дніпро

https://doi.org
УДК 669.162.266

Анотація:

Проведено аналіз технологій виробництва чавуну за техніко-економічними та екологічними показниками з ціллю максимально вигідного використання інвестиційних можливостей. Розрахунок матеріальних балансів проводився за допомогою методу Рамма для доменного виробництва та комплексу Finex, а також моделі, раніше розробленої для процесу Ромелт для розрахунку балансу технології HIsarna. Результати даної статі можливо використовувати при виборі та пріоритизації нових технологічних рішень для істотної модернізації вітчизняної металургійної галузі.

Ключові слова:

Рідкофазне відновлення, модернізація, екологічна безпека, парникові гази, калькуляція.

Перелік посилань:

  1. Бабкин Д. Г. Развитие методов расчета процесса РОМЕЛТ и его моделирование с целью совершенствования технологии : дис. – М.: Моск. гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-т), 2004.
  2. Воденников С. А., Аносов В. Г., Лаптев Д. А. Анализ эффективности доменной плавки с заменой кокса пылеугольным допливом // Металлургия. – 2012. – № 28.
  3. Beyond energy, Better life. URL: http://www.poscoenergy.com/renew/_service/main.asp.
  4. Rio Tinto. URL: http://www.riotinto.com.
  5. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, European IPPC Bureau, Dec 2001, p. 122.
  6. Harry Croezen, Marisa Korteland «Technological developments in Europe». A long-term view of CO2 effcient manufacturing in the European region Delft, CE Delft, June 2010, 87 p.