Новий високоефективний енергозберігаючий комплекс газоочисного устаткування для проведення регульованого очищення викидів від машин і агрегатів металургійних виробництв.

Шрифт:
294

https://doi.org/10.15407/pmach2019.03.069
Met. litʹe Ukr., 2019, Tom 310-311, №3-4, с.69-75

С.М. Сєргєєв, директор з охорони праці, промислової безпеки та екології, e-mail: Sergey.Sergeev@dch.com.ua

УДК 669.184.152.4

Анотація:

Розглянуто конструкцію комплексу газоочисного устаткування, що дозволяє в умовах металургійних виробництв справляти активний неоднорідно-вибірковий вплив на оброблюване середовище – технологічні газові викиди, що відводяться від металургійних плавильних агрегатів, для зменшення використання енергоресурсів (електроенергії, води) у процесі очистки технологічних викидів та капітальних витрат. Основні складові вузли розробленої конструкції даного комплексу представлено у вигляді енергоємного регульованого тандему установок мокрої газоочистки (ЕРТУМГ), сформованих тотожними структурними вузлами і елементами, газовідвідні тракти яких з’єднані колекторним газоходом, забезпеченим автоматично регульованим запірним клапаном. В колекторах подачі оборотної води в апарат мокрої газоочистки, на входах в скрубер і блок труб Вентурі (ЕРТУМГ) встановлено датчики витрати води і автоматизовані регульовані дросельні засувки, управління приводом яких пов’язане з пультом управління металургійного агрегату, що забезпечує безпосередній прямозалежний зв’язок параметрів роботи газоочистки з фазою технологічного циклу, в якому знаходиться даний металургійний агрегат. У газоходах очищеного газу газовідвідних трактів (ЕРТУМГ) встановлено датчики витрати очищеного газу і автоматично регульовані запірні клапани, управління приводом яких також пов’язане з пультом управління металургійного агрегату, для забезпечення прямозалежного зв’язку параметрів роботи газоочистки від фази технологічного циклу металургійного агрегату. Розроблений комплекс газоочисного устаткування призначений для експлуатації в умовах киснево-конвертерних цехів металургійних підприємств і враховує специфіку та режими роботи існуючого технологічного обладнання: ємність, продуктивність і технологічні режими роботи встановлених конвертерів.

Ключові слова:

Установка мокрої газоочистки, продуктивність, енергозбереження, пилогазовий викид, скрубер, ексгаустер, розрідження, датчик витрати води, автоматизована дросельна засувка, запірний клапан.

Перелік посилань:

  1. А. c. 1232689 СССР А1, С 21 С 5/38. Способ регулирования отвода газов при выплавке металла и система для регулирования, отвода и очистки газов / Р.Ф. Грач, В.С. Гурьев, Р.К. Велецкий, Ю.С. Гавриш. № 3765919/22-02; заявл. 04.07.1984; опубл. 23.05.1986, Бюл. № 19.
  2. Швец М.Н., Гошмер В.Е., Ерохин А.В. Система улавливания пылегазовых выбросов электропечей. Сталь. 1992. № 1. С. 88–90.